O mně, kontakt a výstavy

* 1976, Praha – Žižkov

Vystudovala Právnickou fakultu UK.

Již v dětství chtěla malovat jinak než ostatní, hledala různé techniky, postupy a pohled na svět. V pozdějších letech malování pro ni bylo vždy útěkem z mnohdy nudného a nezáživného světa advokátů a soudů.

Malovala zpočátku klasickou technikou a olejem, díla z této doby se vyznačují detailem.

Dlouhá léta se se k malbě díky dětem a rodinným povinnostem nedostala. Před pár lety začala navštěvovat výtvarné kurzy, kde záhy začala spolupracovat s ak. malířem Petrem Kožíškem a pod jeho vedením si osvojila moderní techniky malby, zejména lití barev. V této době vznikl jejich společný projekt DIALOG – velkoformátová plátna malovaná temperou, emailem a akrylem.

“Malby vznikají tak, že jeden z autorů obraz začne, druhý ho pak dokončuje a poté se zas první k práci na obraze vrací, mezitím probíhá krátký dialog o dalším postupu. Obrazy vznikají ve vzájemné shodě o tom, jak má konečný výsledek vypadat. To je podmíněno tím, že si oba autoři osvojili stejný výrazový rejstřík a ke svému sebevyjádření používají stejnou malířskou řeč, mají vrozenou podobnou kreativitu a uctívají podobný vnitřní estetický systém. Tvorba se odehrává většinou bez přípravy a zrcadlí bezprostřední pocit.”

Její vlastní tvorba z posledního období se zaměřuje na malbu válečkem na přírodní motivy. Z malby se postupně vytrácí detail a cílem je zobrazit daný motiv v jednoduchých, ale výstižných liniích. Společným motivem je používání spíše tlumených barev, ke zvýraznění pak slouží lití barvy. Kromě jiného průběžně vznikají akvarely nebo akryly, rovněž na přírodní motivy.

Pro její tvorbu jsou typické přírodní motivy, především motýli, ptáci, rostliny, houby.

ArtMap – Martina Ponertová

Kontakt:

info@martinaponertova.cz

Výstavy:

5/2017 – Martina Ponertová – MALÉ RADOSTI >> vernisáž
1/2018 – Martina Ponertová, Petr Kožíšek – DIALOG (Galerie Prokopka, Praha) >> vernisáž
4/2018 – Martina Ponertová – KŘIŽOVATKY
5/2018 – Martina Ponertová – Galerie U posledního soudu, Praha
11/2018 – Martina Ponertová, Petr Kožíšek – Galerie U Bílého jednorožce Klatovy – Obrazy zimy >> Mochomůrky bílé